Życie Sokołowa | artykuł Stanisławy Maciak „Uczcili pamięć bohatera”

Kurier Poranny | artykuł Marty Chmielińskiej „Podziękowania młodej bohaterce”

Kurier Hajnowski | artykuł Marty Chmielińskiej „Inka ma pomnik”

Kurier Hajnowski | rozmowa z mjr Zygmuntem Błażejewiczem

Nasz Dziennik | artykuł Anny Wasak „Żołnierz niezłomny”

Nasz Dziennik | artykuł Anny Wasak „Skończyć ze znieważaniem bohaterów”

Czas Ciechanowa | artykuł „Pamięci majora Ognia”

Rzeczpospolita | artykuł Jerzego Sadeckiego „Pamięć Ognia przywrócona”

Gazeta Współczesna Ostrołęcka | artykuł Pawła Krajewskiego „Patriotycznie, a nie politycznie”

Tygodnik Narew | artykuł „Lekcja patriotyzmu”

Tygodnik Narew | artykuł „Przywracanie pamięci”

Tygodnik Narew | fotoreportaż i przemówienie prezydenta Ostrołęki Janusza Kotowskiego

Głos Siemiatycz | artykuł Tadeusza Sikorskiego „66 rocznica napaści na Polskę”