Fundacja Pamiętamy

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:482. Error 9: Invalid character
Start Apel 9 Maja

Apel 9 maja

Email Drukuj PDF

A P E L

Nie obchodz nas partie lub te, czy owe programy. My chcemy Polski suwerennej, Polski chrzecijaskiej, Polski - polskiej. [...] Tak jak walczylimy w lasach Wileszczyzny, czy na gruzach kochanej stolicy - Warszawy - z Niemcami, by witej Ojczynie zerwa pta niewoli, tak dzi do ostatniego legniemy, by wyrzuci precz z naszej Ojczyzny Sowietw. wicie bdziemy sta na stray wolnoci i suwerennoci Polski i nie wyjdziemy dotd z lasu, dopki cho jeden Sowiet bdzie depta Polsk Ziemi.

Z ulotki 6. Wileskiej Brygady AK kpt. Wadysawa ukasiuka ?Mota? Podlasie, 1946 r.

9 maja 2011 r. zapalmy znicze i lampki w miejscach upamitniajcych naszych rodakw polegych i pomordowanych w walce o wolno z siami reimu komunistycznego, w tym onierzami Armii Czerwonej.

Przed nami kolejna rocznica zakoczenia II wojny wiatowej. Rok temu, 9 maja 2010 r., na apel grupy osobistoci polskiego ycia publicznego, zapony lampki na znajdujcych si na terenie Polski grobach onierzy Armii Czerwonej. Zaiste, piknym gestem, wyrosym z kultury chrzecijaskiej, zbudowanej przecie na miosierdziu, jest postawienie wiateek pamici na grobach onierzy obcych armii. Take tych, ktre przyniosy z sob gwat i niewol. Dobrze byoby jednak bymy, powodowani choby wizami wsplnotowymi, przede wszystkim pamitali o rodakach, ktrzy stali si ofiarami nieludzkich systemw totalitarnych XX wieku, w tym o dziesitkach tysicy naszych przodkw, ktrzy w 1944 r. i pniej padli ofiar terroru komunistycznego. Terroru, ktry zagoci u nas za przyczyn Armii Czerwonej. Pami o braciach naszych, ktrzy zoyli ofiar z ycia na otarzu wolnoci, jest bowiem jednym z najwaniejszych skadnikw materii tworzcej wielk duchow i kulturow wsplnot, do ktrej przynaleymy, a ktrej na imi Polska.

W czasach triumfu polityki nad faktografi pamitajmy, e w czasie II wojny wiatowej Polska miaa dwch miertelnych wrogw: nazistowskie Niemcy i Zwizek Radziecki, czyli pastwow emanacj rzdw partii komunistycznej z central w Moskwie. Nie zapominajmy rwnie, e celem naszych rodakw, przelewajcych krew na tak wielu frontach tamtej wojny, byo odzyskanie przez Polsk niepodlegoci, utraconej we wrzeniu 1939 r. w wyniku agresji niemieckiej i sowieckiej, oraz e celu tego, pomimo wielkiej ofiarnoci, nie osignli. Z szacunku do elementarnej prawdy, a take w trosce o zdolno rozpoznawania rzeczywistoci przez przysze pokolenia rodakw, nie mylmy klski nazistowskich Niemiec z polskim zwycistwem. W naszej czci wiata zwycizca II wojny wiatowej by tylko jeden - bya nim partia komunistyczna. Cakowicie przegray natomiast takie wartoci jak wolno i praworzdno. Wrd najwikszych przegranych tamtej wojny polska sprawa lokuje si w cisej czowce. Z marzeniami o wolnoci poegnalimy si na ponad czterdzieci lat. Nie dlatego, e nasi przodkowie chcieli rzdw komunistw, ale dlatego, e partia komunistyczna miaa w rku narzdzie, przy uyciu ktrego, wobec przyzwolenia ze strony Stanw Zjednoczonych i Anglii, moga zadecydowa o losach Europy Wschodniej zgodnie z partii tej dyktatem. Tym narzdziem bya Armia Czerwona. To ona bya nonikiem i gwarantem dla rzdw partii komunistycznej w Polsce. To dziki niej zapanowa w naszym kraju system bdcy emanacj doktryny, ktra zanegowaa cay pozytywny dorobek cywilizacji zachodniej, wyrosej na fundamencie chrzecijastwa.
T zaleno - pomidzy utrzymaniem si przy wadzy, a obecnoci Armii Czerwonej na naszych ziemiach - polscy komunici rozpoznawali bardzo dobrze. Jake trafnie oceni sytuacj Bolesaw Bierut, wystpujc 9 padziernika 1944 r. na posiedzeniu KC PPR. Mwi wtedy:
Tow. Stalin ostrzega nas, e w tej chwili mamy bardzo dogodn sytuacj w zwizku z obecnoci Armii Czerwonej na naszych ziemiach. - Wy macie teraz tak si, e jeli powiecie 2 razy 2 jest 16, to wasi przeciwnicy potwierdz to - powiedzia tow. Stalin. - Ale nie zawsze tak bdzie. Wtedy was odsun, wystrzelaj jak kuropatwy [...].
Kopotw z rozpoznaniem rzeczywistoci nie mia rwnie Wadysaw Gomuka, sekretarz KC PPR, kiedy na tajnym plenum kierownictwa partii, w dniach 20-21 maja 1945 r., stwierdzi:
Nie jestemy w stanie walki z reakcj (czyli polskim podziemiem niepodlegociowym i spoeczestwem, ktre w znakomitej wikszoci byo wrogie komunistom - przyp. autorzy listu) przeprowadza bez Armii Czerwonej [...] Niesusznym byoby danie wycofania wojsk. Nie mielibymy swoich si, aby postawi na ich miejscu.

I rzeczywicie, wojska NKWD i liniowe jednostki Armii Czerwonej rzucane byy do walki z naszymi rodakami, w tym do pacyfikowania terenw objtych dziaalnoci podziemia niepodlegociowego. Najbardziej znanym przykadem takich dziaa pacyfikacyjnych jest obawa z lata 1945 r. w Puszczy Augustowskiej, do ktrej oprcz jednostek NKWD rzucono dwie dywizje sowieckie 3. Frontu Biaoruskiego wycofywane z Prus. Efektem ich dziaa, wspieranych operacyjnie przez 1 ?praski? pp 1 DP LWP (?kociuszkowskiej?), byo aresztowanie ponad 7000 osb, z ktrych blisko 600 zagino bez ladu (niewtpliwie osoby te zostay zamordowane). Ofiary ?obawy suwalskiej? nie maj swoich grobw. Przypomina o nich pomnik stojcy w okolicach miejscowoci Giby na Suwalszczynie. Grobw nie ma take zdecydowana wikszo polskich partyzantw, ktrzy padli w bojach z sowietami; w heroicznej prbie obrony wolnoci, podjtej w czasach penego triumfu systemu, ktry w caych dotychczasowych dziejach by najgroniejszym zinstytucjonalizowanym wrogiem wolnoci - w kadym jej wymiarze.

W obliczu zbliajcej si rocznicy tzw. Dnia Zwycistwa, ktry z polskiej perspektywy naley rozpoznawa raczej jako symboliczny koniec wczesnych nadziei na odzyskanie niepodlegoci przez Polsk, wspomnijmy, idc za wskazaniem Zbigniewa Herberta, wyraonym w wierszu Pan Cogito o potrzebie cisoci, braci naszych, ktrzy zginli w walce z wadz nieludzk spod znaku sierpa i mota. Ogarnijmy dobr pamici polskich partyzantw polegych w bojach z sowietami; tych co padli na polach Surkont (w sierpniu 1944 r.), pod Rudnikami (w styczniu 1945 r.), Rowinami (w lutym 1945 r.), Kotkami, Bodakami i w Lesie Stockim (w walkach w maju 1945 r.), Krynic (w czerwcu 1946 r.), na polach Miodusw Pokrzywnych (w sierpniu 1945 r.), pod Kulbakami k. Grodna (w czerwcu 1948 r.) i Raczkowszczyzn k. Lidy (w maju 1949 r.), a take w innych miejscach takich walk oraz potyczek. Niech w obszarze naszej pamici zbiorowej pojawi si ofiary przywoanej ?obawy suwalskiej?, pacyfikacji wsi Kurywka (w maju 1945 r.), wsi empice (na przeomie listopada i grudnia 1945 r.), kilku wsi pod Zwoleniem (w czerwcu 1945 r.) i innych akcji pacyfikacyjnych przeprowadzonych przez sowietw na ziemiach polskich, dla zainstalowania a nastpnie utrwalenia na nich rzdw partii komunistycznej.
Nie zapomnijmy rwnie o innych polegych i pomordowanych onierzach polskiego podziemia antykomunistycznego, tzw. onierzach Wykltych, ktrzy stawiali opr komunistom do pocztku lat 50-tych ubiegego stulecia.
Niech nasz pami o Nich - ktr przecie, w wyrazie szacunku dla zoonej przez nich na otarzu wolnoci Ojczyzny ofiary, jestemy im winni - zmaterializuj znicze i lampki zapalone w miejscach upamitniajcych t ofiar. Rzadko kiedy bd to groby, bo nieludzka wadza komunistyczna pozbawia Ich prawa do godnego pochwku; czciej pomniki, obeliski czy tablice memoratywne. Lokalizacj drobnej czci miejsc, w ktrych moe zapon symbol naszej pamici o polegych i pomordowanych w walce o wolno z komunistami, znajdziecie Pastwo w internecie na stronach: http://www.fundacjapamietamy.pl oraz http://podziemiezbrojne.blox.pl

Powtrzmy za Zbigniewem Herbertem:
jestemy mimo wszystko strami naszych braci.

 

Sygnatariusze

Marek Bartnicki, notariusz
Mariusz Bechta, historyk, redaktor ?Templum Novum?
Pawe Bogacki, prawnik, doktor nauk prawnych
Waldemar Brenda, historyk
Adam Chajecki, chemik, publicysta
Aldona Ciborowska, prawnik, doktor nauk prawnych, publicystka
Barbara Czartoryska, chemik, doktor nauk chemicznych
Magorzata Dbrowska, historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych
Rafa Dzicioowski, fotoreporter
Stanisaw Filipek, chemik, profesor nauk chemicznych
Arkadiusz Gobiewski, reyser
Iwona Grzegorczyk, matematyk, doktor nauk matematycznych
Piotr Grzegorczyk, matematyk, doktor nauk matematycznych
Ksawery Jasiak, historyk, doktor nauk humanistycznych
Olga Johann, psycholog
Wiesaw Johann, sdzia Trybunau Konstytucyjnego w stanie spoczynku
ukasz Kaczmarek, chemik, profesor nauk chemicznych
Krystyna Kamieska-Trela, chemik, profesor nauk chemicznych
Jacek Karnowski, dziennikarz
Zbigniew Karpiski, chemik, profesor nauk chemicznych
Cezary Kamierczak, przedsibiorca, prezes Zwizku Przedsibiorcw i Pracodawcw
Kazimierz Krajewski, historyk, prezes Nowogrdzkiego Okrgu ZAK
Adam Krwczyski, chemik, doktor habilitowany nauk chemicznych
Tadeusz M. Krygowski, chemik, emerytowany profesor nauk chemicznych
Micha Krynicki, matematyk, doktor habilitowany nauk matematycznych
Grzegorz Makus, historyk, autor strony internetowej onierze Wyklci- Zapomniani Bohaterowie
Pawe Michaliszyn, dziennikarz muzyczny
Pawe Nowacki, dziennikarz
Piotr Niwiski, politolog - historyk, profesor nauk humanistycznych
Wojciech Muszyski, historyk, redaktor ?Glaukopis?
Jacek Pawowicz, historyk
Krystyna Pkala, fizyk
Marek Pkala, fizyk
Lucjan Piela, chemik, profesor nauk chemicznych
Kazimierz Plater-Zyberk, Wiceprezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej
Piotr Pogonowski, prawnik, profesor nauk prawnych
Jakub Rembieliski, fizyk, profesor nauk fizycznych
Adam Rybiki, etnolog, doktor nauk humanistycznych
Jacek Reps, adwokat
Dariusz Rogut, historyk, doktor nauk humanistycznych
Piotr Stalmaszczyk, anglista, profesor nauk humanistycznych
Rajmund Stanisawek, inynier
Adam Szwajkajzer, informatyk
Jadwiga Szydowska, doktor nauk chemicznych
Sawomir Szymaski, chemik, profesor nauk chemicznych
Wiktor Wgrodzki, notariusz
Andrzej Wsowski, adwokat
Grzegorz Wsowski, adwokat, czonek zarzdu Fundacji ?Pamitamy?
Anna Witowska, architekt
Jerzy Wojewoda, mechanik, doktor habilitowany nauk technicznych
Marek Zieliski, krytyk literacki